HOME

“Ahir, avui i sempre.”

En Marto forma part del nostre paissatge, és un artista de formació acadèmica però a l’hora s’ha fet a ell mateix. Hi ha una generació que recorda en Marto com un personatge inquiet, creatiu, inconformista, seductor, noctàmbul que va viure intensament la seva joventut i que irradiava energia i art. La seva creativitat i el seu talent ho ha dedicat a la creació dins el camp de les arts plàstiques, ara té una trajectòria consolidada, ha realitzat nombroses exposicions tant a l’estranger com al territori espanyol, també ha estat guardonat amb múltiples premis de pintura i esculptura. Al llarg de la seva trajectòria s’ha reinventat a través del llenguatge de l’art, utilitzant els recursos que ens dona la nova societat de la informació i la tecnologia digital. Marto demostra que segueix essent aquell artista trangressor i que l’esperit jove continua instal·lat en el seu interior.

______________________________________________

Marto forma parte de nuestro paisaje, es un artista de formación académica pero a la vez se ha hecho a sí mismo. Hay una generación que recuerda a Marto como un personaje inquieto, creativo, inconformista, seductor, noctámbulo que vivió intensamente su juventud y que irradiaba energía y arte. Su creatividad y su talento los ha dedicado a la creación dentro del campo de las artes plásticas, ahora tiene una trayectoria consolidada, ha realizado numerosas exposiciones tanto en el extranjero como en territorio español, también ha sido galardonado con múltiples premios de pintura i escultura. A lo largo de su trayectoria se ha reinventado a través del lenguaje del arte, utilizando los recursos que nos da la nueva sociedad de la información y la tecnología digital. Marto demuestra que sigue siendo aquel artista transgresor y que el espíritu joven continúa instalado en su interior.

______________________________________________

Marto is part of our landscape, is a trained academic artist, but at the same time it has made itself. There is a generation that remembers to Marto as a restless, creative,non conformist, seductive, night owl character that intensely lived his youth and it radiated energy and art. His creativity and talent has dedicated them to the creation within the field of Visual Arts, now has an established track record, has had numerous exhibitions both abroad and in Spanish territory, also has been awarded multiple painting sculpture I awards.Through his career he has reinvented itself through the language of art, using the resources that gives us the new information society and the digital technology. Marto demonstrates that it is still that transgressive artist and the young spirit continues installed inside.

Cati Vallespir