TIME

Procés de construcció de l’esculptura-instal·lació “Time”, 2005.

_____________________________________________

Proceso de construcción de escultura-instalación “Time”, 2005.

Terreno aplanat, perímetre fet.

 

Construcció de parets de l’embassament d’aigua.

 

Construcció de fonaments per posteriorment col·locar-hi les columnes de marès.

 

Estructura acabada, només falten els llums i l’aigua.

 

Primera prova, tot bé.

 

Obra finalitzada